MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
JANDARMERIA ROMÂNĂ
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN GALAȚI
"D u n ă r e a    de    J o s"

27.01.2017 – Evaluarea Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați pe anul 2016

27.01.2017 – Evaluarea Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați pe anul 2016

Categorie : Buletine informative

  

 

În prezenţa prefectului judeţului Galaţi, Gabriel Aurelian Panaitescu şi a şefilor de instituţii cu care desfăşurăm acţiuni şi misiuni comune, jandarmii gălăţeni şi-au prezentat în data de 27 ianuarie, în Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Galaţi, Evaluarea activităţii desfăşurate pe anul 2017.

După cum preciza domnul Prefect, „Anul 2016 a fost un an încărcat de misiuni pentru jandarmii gălăţeni întrucât, în afara celor cotidiene a trebuit să vă adaptaţi dispozitivele şi misiunile pentru alegerile locale şi alegerile generale pentru Senat şi Camera Deputaţilor. Să nu uităm contribuţia dumneavoastră majoră alături de pompieri, poliţişti şi militari, la salvarea persoanelor şi bunurilor acestora din inundațiile produse în comunele Pechea, Cuza Vodă şi Slobozia Conachi. Nu pot decât să vă felicit pentru modul în care vă îndepliniţi misiunile şi pentru că în dumneavoastră societatea şi statul găseşte un partener de nădejde.”

În prezentarea materialului de evaluare, Inspectorul şef, Colonel Dănuţ Vasilică a subliniat faptul că, în anul 2016, inspectoratul a acţionat constant pentru consolidarea şi omogenizarea structurilor subordonate, în vederea îmbunătăţirii actului de comandă şi execuţie, pentru implementarea unui stil de muncă eficient, fapt ce conduce la o îmbunătăţire a climatului organizaţional, a condiţiilor de muncă, a dotării, a asigurării financiare şi nu în ultimul rând, la o consolidare a imaginii publice instituţionale.

De asemenea, Inspectorul şef a precizat că, jandarmeria gălăţeană „a abordat toate genurile de misiuni, conform competenţelor conferite de lege, misiuni care au avut drept scop creşterea prezenţei şi a vizibilităţii în stradă, în mediile cu un potenţial criminogen ridicat, principalul rezultat fiind, întărirea sistemului de ordine publică în zona de competenţă, conform obiectivelor Strategiei Naționale de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020.

Ordinea şi siguranţa publică

Misiunile executate în perioada evaluată, în număr de 7.441, au înregistrat o creştere de 3,88% faţă de anul 2015, când au fost executate 7.163 misiuni. Această creștere a fost generată de misiunile specifice executate cu ocazia alegerilor locale și parlamentare ce s-au desfășurat pe parcursul anului 2016. Din totalul acestora, 392 au fost misiuni de asigurare a ordinii publice, 3.991 misiuni de menţinere a ordinii publice, 1.790 acţiuni pentru punerea în executare a mandatelor de aducere, 549 acţiuni în cooperare / colaborare cu alte instituţii, 562 misiuni circumscrise alegerilor, 121 misiuni executate la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Galați (bacalaureat, titularizare, examene directori etc.) și 36 acțiuni speciale.

Misiunile de asigurare a ordinii publice au fost executate fără a se înregistra incidente sau alte evenimente deosebite, de natură a fi puşi în situaţia restabilirii ordinii publice.

Participarea la menţinerea ordinii publice

În anul 2016 au fost executate 3991 misiuni de menţinere a ordinii publice în sistem integrat cu structurile Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi. Pentru îndeplinirea misiunilor de menţinere a ordinii publice în comun cu Poliţia, I.J.J. Galaţi a asigurat în medie 4 jandarmi/zi pentru constituirea patrulelor mixte în zonele cu potenţial criminogen ridicat, fiind executate 1154 de patrule mixte în mediul urban şi 133 în mediul rural. Acest gen de misiune a înregistrat o creștere de 33,64% față de anul 2015 când au fost executate un număr de 963 patrule mixte. Pe lângă acestea au fost organizate şi executate 2504 patrule de jandarmi din care 2448 în mediul urban şi 56 în mediul rural.

Protecţia instituţională, supravegherea şi ordinea publică în zona obiectivelor din competenţă

Unitatea asigură paza şi protecţia instituţională la un număr de 23 obiective. O componentă importantă a misiunilor de protecţie instituţională executate de unitate o reprezintă cele 2.178 misiuni executate la instanţele de judecată, unde sunt angrenaţi zilnic, în medie, 21 jandarmi.

Un alt segment al misiunilor de protecţie instituţională este reprezentat de misiunile de asigurare a protecţiei transporturilor de bunuri şi valori, a transporturilor cu caracter special, precum şi a celor de corespondenţă clasificată. Astfel, în perioada de referinţă a fost asigurată protecţia a 64 transporturi de valori în folosul D.G.F.P. Galaţi, 49 transporturi de produse cu caracter special (armament, muniţie, substanţe toxice periculoase) şi s-a participat la asigurarea protecţiei a 2148 transporturi de corespondenţă clasificată, executate de către Direcţia Judeţeană de Informaţii Galaţi.

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

Structurile operative ale unităţii au aplicat un număr de 2103 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 575.800 lei. Dintre acestea, 1641 sunt sancţiuni cu amendă, reprezentând 78,03% din total, iar 462 sunt avertismente scrise. Comparând cu anul 2015 când au fost aplicate în total 1850 sancţiuni contravenţionale, se poate observa o creştere pe acest segment de activitate cu 13,68%.

Pe linia sesizării faptelor de natură penală se constată o creştere cu 16,15% faţă de anul precedent. Astfel, în anul 2016 au fost sesizate organele de urmărire penală pentru un număr de 223 fapte comparativ cu 192 câte au fost sesizate în anul 2015.

Lucrătorii I.J.J. Galaţi ce au acţionat în cooperare cu structurile de poliţie au constatat un număr de 102 fapte de natură penală cu 105 autori, înregistrându-se o creştere cu 32,47% faţă de perioada similară a anului trecut, când s-au înregistrat un număr de 77 fapte.

În anul 2016 au fost sesizate organelor de urmărire penală de către efectivele de jandarmi un număr de 121 fapte de natură penală care se regăsesc în 100 lucrări, fiind depistaţi în flagrant 122 făptuitori. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015 când au fost sesizate 115 fapte de natură penală, se observă o creştere pe această linie cu 5,22%. Prejudiciul infracţiunilor constatate a fost în valoare de aproximativ 5 700 lei, fiind recuperat în totalitate şi predat părţilor vătămate. Din punct de vedere al locului săvârşirii faptelor sesizate precizăm faptul că toate faptele constatate au fost comise în mediul urban.

De asemenea, au fost introduse la camera de corpuri delicte a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi un număr total de 646 bunuri. De asemenea, au intrat în proprietatea statului 647 bunuri ce se aflau în deținerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați, bunuri ce au făcut obiectul comisiilor de preluare şi distrugere în conformitate cu prevederile O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Dintre acestea, un număr de 617 bunuri au fost predate spre valorificare Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi.

Din cele 1254 mandate de aducere primite de la instanţele de judecată ori organele de urmărire penală, au fost executate cu prezentarea persoanei în faţa organului emitent un număr 631 mandate, reprezentând 50,31% din total, pentru celelalte întocmindu-se documentele legale justificative, prevăzute de actele normative în vigoare.

Monitorizarea misiunilor şi evenimentelor

Prin compartimentul Monitorizare Misiuni şi Evenimente au fost monitorizate toate misiunile structurilor inspectoratului, executându-se totodată implementarea acestora în bazele de date existente la nivelul structurii, precum şi actualizarea acestora când situaţia operativă a impus.

S-a urmărit cunoaşterea permanentă a situaţiei forţelor proprii angrenate în misiuni permanente şi temporare, fiind asigurat cadrul operaţional prin monitorizarea eficientă a evoluţiei situaţiei operative.

În perioada de referinţă, jandarmii au intervenit la un număr de 898 solicitări prin S.N.U.A.U. „112” şi la 26 de solicitări prin alte mijloace.

Logistică

Pe linia mobilității auto coeficientul gradului de înzestrare cu autovehicule se cifrează la 44,21%, confruntându-ne totuși cu vechimea în exploatare și cu numărul mare de kilometri înregistrat de o parte a mijloacelor de mobilitate.

Imaginea publică

Referindu-ne la activitatea pe linie de informare şi relaţii publice în perioada supusă analizei, imaginea I.J.J. Galaţi a fost reflectată printr-un număr de 2.633 apariţii atât în presa locală cât şi centrală, unitatea beneficiind de un grad de apreciere pozitiv.

Pentru a reflecta imaginea instituţiei, slt. Bădin Mircea Cătălin şi plt. maj. Onofrei Cristian, din Detaşamentul 1Jandarmi Mobil au participat în calitate de invitaţi la 6 emisiuni, la posturile locale de televiziune şi radio. De asemenea, prin inspectorul şef, adjunctul inspectorului şef, purtătorul de cuvânt sau cadre ale unităţii care participau la misiuni de salvare a persoanelor în urma inundaţiilor produse s-au acordat un număr de 72 declaraţii de presă iar compartimentul de specialitate a remis un număr de 55 buletine informative către mass-media gălăţeană şi centrală.

În contextul lansării de către Inspectoratul General al Jandarmeriei a unei rubrici dedicate promovării jandarmilor, fie în activitate, în rezervă sau retragere, intitulată „Povestea mea”, purtătorul de cuvânt a întocmit 1 material de presă intitulat, „O reparaţie morală pentru căpitanul Bălan Paraschiv, ultimul comandant al Legiunii de jandarmi Covurlui”, material care a fost înaintat către eşalon.

Purtătorul de cuvânt a reprezentat instituţia în 2 activităţi de protocol şi reprezentare, iar prin grija şi cu supervizarea compartimentului au fost acordate 4 interviuri de presă, de către Plt. maj. Onofrei Cristian, pentru posturile RTV Galaţi, VOX TV Galaţi şi cotidianul Viaţa Liberă cât şi de plt. maj. Andrei Lăcrămioara pentru cotidianul Adevărul.

Totodată, pentru promovarea tradiţiilor armei şi a realizării de activităţi cu caracter educativ şi social, unitatea a organizat un număr de 7 activităţi.

Gradul de încadrare cu personal

Încadrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi este de 95,16%, o încadrare care asigură resursele umane necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice conform competenţelor. Vârsta medie a personalului este de 39,89 ani.

PRINCIPALELE DIRECŢII PENTRU

CREŞTEREA PERFORMANŢEI ÎN ANUL 2016

Creşterea performanţei activităţilor operative

Creșterea calității îndeplinirii misiunilor de ordine publică cu rezultat în sporirea siguranței cetățenilor;

Asigurarea complementarităţii structurilor de protecţie instituţională cu cele de ordine publică, inclusiv prin asigurarea intervenţiei la obiectivele din responsabilitate cu efective din subunităţile mobile, executarea de recunoaşteri şi a unor exerciţii tactice comune, includerea dispozitivelor de la obiectivele din competenţă în sistemul de siguranţă publică al localităţilor;

    • Creșterea capacității operaționale și de intervenție pentru gestionarea situațiilor speciale sau de criză;

Prognozarea corectă pe termen mediu și lung prin identificarea riscurilor din domeniile de competență și creșterea atitudinii proactive a structurilor, a capacității analitice și evaluativ – predictive pentru cunoaştere şi monitorizare a situaţiei operative din zona de responsabilitate, precum şi combaterea infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei şi a avutului public şi privat;

Creşterea performanţei activităţilor de suport

Realizarea unui sistem de mentenanţă şi reparaţii curente eficient prin planificarea corectă a resurselor, anticiparea şi stabilirea oportună a necesarului de lucrări de întreţinere şi reparaţii pentru clădirile şi tehnica aparţinând patrimoniului inspectoratului;

Asigurarea condiţiilor optime de lucru, consolidarea capacităţii administrative a unităţii;

Consolidarea infrastructurii de comunicaţii şi asigurarea securităţii fizice a obiectivelor.

CONCLUZII

Prezenţa jandarmilor gălăţeni în viaţa comunităţii, atât prin participarea la misiuni de ordine publică sau de salvare a persoanelor şi bunurilor, ori de limitare a afectelor produse de calamităţi naturale sau prin organizarea unor acţiuni şi evenimente cu caracter umanitar şi social nu au făcut decât să crească prestigiul instituţiei în ochii cetăţeanului şi să menţină trendul ascendent al încrederii acordate Jandarmeriei. Profesionalismul, imparţialitatea şi latura sensibilă arătată de către jandarmii gălăţeni în relaţia directă cu societatea au fost principalul motor al unei imagini instituţionale pozitive şi de efect, aspecte care nu au făcut decât să contureze imaginea unei instituţii model în cadrul componentelor sistemului de ordine şi siguranţă publică din judeţul Galaţi.


    fiep           eurogendfor  anticoruptie MAI  apel 112  schengen  solvit  SIS II  CNAI